Czcigodny Józef Quadrio

 

Data urodzenia: 28 listopada 1921
Data śmierci: 23 października 1963

Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym:
zakończenie: 18 lipca 1992

Urodził się 28 listopada 1921 roku w miejscowości Cà Torchio w domu Agostina i Giacominy Robustelli. Mieli 8 synów, z których czterech zmarło wcześnie.

Józef zetknął się z życiem ks. Bosko po przeczytaniu książki, którą ofiarował mu ksiądz proboszcz z parafii. Wówczas zakiełkowało w nim pragnienie, aby zostać kapłanem. Była to czwarta klasa Szkoły Podstawowej.

Dzięki księdzu proboszczowi uczęszczał do Salezjańskiego Instytutu Misyjnego w Ivrea. Do nowicjatu wstąpił w 15-tym roku życia. Rok później złożył śluby i został przyjęty w szeregi salezjanów. Dzięki nieprzeciętnym zdolnościom przełożeni wysłali go na studia filozoficzne do Rzymu na Uniwersytet Gregoriański. Na tym samy Uniwersytecie skończy również teologię. 3 listopada uzyskał złoty medal jako najpilniejszy i najlepszy student. Zawsze swój wolny czas na studiach wykorzystywał na spotkania z najbiedniejszą młodzieżą.

Niesamowitym wydarzenie w jego życiu była publiczna dysputa teologiczna w obecności papieża Pawła VI i kardynałów. Do jego zadania należało udowodnienie możliwości zdefiniowania dogmatu o Wniebowzięciu Matki Bożej. Odniósł tutaj wielki sukces.

Mając 26 lat 16 marca 1947 roku został wyświęcony na kapłana. Dwa lata później na prośbę przełożonych Zgromadzenia salezjańskiego rozpoczął wykłady na papieskim Uniwersytecie salezjańskim w Turynie. Był dla swoich studentów życzliwym, serdecznym i bardzo oddanym profesorem.

Józef Quadrio zmarł 23 października 1963 roku w następstwie ziarnicy złośliwej, ofiarując swoje życie w intencji dobrego przebiegu Soboru Watykańskiego II, który trwał od roku.