o nas_baner2023a

FORMACJA

 

I. FORMACJA POCZĄTKOWA

Głównym elementem formacji początkowej jest „wyjście” z ziemi znanej i umiłowanej do kraju jeszcze pełnego tajemnicy, gdzie przymierze miłości z Bogiem staje się stopniowo coraz bardziej wymagające i przybiera kształt charyzmatu salezjańskiego.

/por. Śladami przymierza. Plan Formacyjny CMW, s. 97/

Formacja początkowa obejmuje:

* okres orientacji i weryfikacji
* postulat
* nowicjat
* juniorat
OKRES ORIENTACJI I WERYFIKACJI

Dziękuję Bogu, że podtrzymuje Panią w zamiarze
poświęcenia się całkowicie dla Niego.
Niech pani będzie Mu wierną, modli się i całkowicie Mu zaufa.
Jeśli Pan Bóg wzywa Panią do Córek Maryi Wspomożycielki,
to może być Pani spokojna, że doprowadzi ją do celu,
jeśli tylko pani będzie wierna Jego łasce.

/M. D. Mazzarello, List 54, 2/

Dziewczynie, która zdecydowała się podjąć życie konsekrowane w naszym Instytucie, daje się możliwość kontaktu z charyzmatem salezjańskim w jednej z naszych wspólnot. Jest to etap rozeznawania swojego powołania i przygotowuje do bardziej świadomego podjęcia decyzji.

/por. Śladami przymierza., Plan Formacyjny CMW, s. 102/

Długość tego okresu, trwającego zwyczajnie rok, jest względna, w zależności od konkretnych potrzeb poszczególnych osób.

/por. Regulaminy art. 85/

POSTULAT

„Powiedz mi, czy twoje postulantki są dobre,
czy mają coraz większe pragnienie, by stać się świętymi,
i by całe życie poświęcić dla Jezusa”

/M. D. Mazzarello, List 21,2/

Postulat jest czasem przygotowania do nowicjatu. Zazwyczaj trwa rok, w zależności od konkretnych potrzeb poszczególnych osób może być przedłużony.

Celem tego etapu formacji jest głębokie przeżywanie doświadczenia powołania, z wyraźnym akcentem na charyzmat.

Podczas postulatu, dziewczyna pogłębia w sobie świadomość bycia powołaną przez Boga.

/por. Śladami przymierza., Plan Formacyjny CMW, s. 109/

NOWICJAT

„Kochaj wszystkich, kochaj wszystkie twoje siostry,
kochaj je zawsze w Panu,
ale swojego serca nie dziel z nikim, niech całkowicie należy do Jezusa”.

/M. D. Mazzarello, List 65,3/

Nowicjuszka w codzienności doświadcza życia wspólnotowego poprzez wzajemność relacji w duchu rodzinnym oraz bardziej aktywne i odpowiedzialne włączenie się w misję.

/por. Śladami przymierza., Plan Formacyjny CMW, s. 114/

Poprzez konfrontację ze Słowem Bożym, studium konstytucji, codzienny obowiązek ascezy oraz integrację pracy i modlitwy, nowicjuszka pogłębia wymogi „sequela Christi” w naszym salezjańskim powołaniu.

/Konstytucje, art. 90/

Nowicjat trwa dwa lata. Jest to okres bezpośredniego przygotowania do pierwszej profesji.

Aby być dopuszczoną do profesji, nowicjuszka powinna zrozumieć jej istotę i znaczenie oraz posiadać konieczną dojrzałość, aby szczerze i w sposób wolny podjąć decyzję oddania się Bogu, przyjmując odpowiedzialnie obowiązki płynące z powołania Córki Maryi Wspomożycielki.

/Konstytucje, art. 94/

JUNIORAT

„Jest siostra naprawdę uprzywilejowana, że może czynić
tak wiele dobra i zdobywać dusze dla drogiego Jezusa”

/M. D. Mazzarello, List 59,4/

Juniorat obejmuje okres ślubów czasowych i trwa od sześciu do dziewięciu lat.

Jego celem jest przygotowanie osoby do całkowitego poświęcenia się Bogu przez naśladowanie Chrystusa w służbie misji.

/por. Śladami przymierza., Plan Formacyjny CMW, s. 122/

II. FORMACJA PERMANENTNA

Jako Córki Maryi Wspomożycielki jesteśmy świadome, że sekretem skuteczności misji wychowawczej jest doświadczenie wspólnoty nieustannie formującej się. Odczuwa ona konieczność ożywiania w każdym momencie otrzymanego daru poprzez coraz głębsze zakorzenienie się w Chrystusie.

/por. Śladami przymierza., Plan Formacyjny CMW, s. 49/