Bóg wierny swoim obietnicom realizuje historię zbawienia niezależnie od tego, czy ją rozumiemy i przyjmujemy. Jego mądrość przekracza nasze wyobrażenia o Nim i Jego planach. Przeprowadził swego Syna umiłowanego przez zgorszenie krzyża i mocą Ducha Świętego wyprowadził Go z nocy śmierci. Dziś pozwala nam, mocą tegoż Ducha, radować się obchodem Świąt Wielkanocnych i nadzieją na nasze zmartwychwstanie.

Stając przed pustym grobem w ten poranek zadziwienia i nadziei umacniajmy się wzajemnie w dziękczynieniu i uwielbieniu. Niech jego łaska przeprowadza nas przez nasze krzyże do radości wyzwolenia z grzechu i śmierci.

Życzę każdej z Was kochane Siostry, Waszym Rodzinom i Wspólnotom Wychowawczym, dzieciom i młodzieży, Salezjanom, Salezjanom Współpracownikom, Byłym Wychowankom, dobrodziejom, Misjonarkom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób związani są z naszym Zgromadzeniem, pięknego świętowania i pełni życia u Jego boku! Alleluja!

s. Anna Świątek Inspektorka