Apostołowie, uczniowie, kobiety i ci, którym bliski był los Jezusa, przeżywali wydarzenia Paschy z sercem niepewnym, lękliwym, zatrwożonym, nie rozumiejącym następujących po sobie wydarzeń. Dopiero słowa Jezusa po zmartwychwstaniu: Nie bójcie się! (Mt 28,10), Pokój wam! (Łk 24,36; J 20,19) przywróciły im radość i pokój ducha. Dziś, jak wówczas, w zawirowaniach obecnego czasu, do skołatanych serc dociera zapewnienie Zmartwychwstałego Pana: Ja jestem! Nie bójcie się!

Stając przed pustym grobem umacniajmy się tą pewnością, że nasz Mistrz jest z nami i bez końca możemy korzystać z owoców Jego Zmartwychwstania.

Życzę każdej z Was kochane Siostry, Waszym Rodzinom i Wspólnotom Wychowawczym, dzieciom i młodzieży, Salezjanom, Salezjanom Współpracownikom, Byłym Wychowankom, Misjonarkom, Dobrodziejom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób związani są naszym Zgromadzeniem, pięknego świętowania i odnowionego życia promieniującego Jego miłością! Alleluja!

s. Anna Świątek FMA
Inspektorka