Od ofiarowania siebie w chlebie podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus przechodzi do ofiarowania siebie na Kalwarii. To ofiarowanie ma swoje dopełnienie w chwalebny poranek Zmartwychwstania: Jezus oddaje chwałę Ojcu w Duchu Świętym i ogłasza zwycięstwo życia i miłości.

Stając przed pustym grobem dzielmy się radością z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i w owocach Jego chwalebnego Zmartwychwstania.

Życzę każdej z Was kochane Siostry, Waszym Rodzinom i Wspólnotom Wychowawczym, dzieciom i młodzieży, Salezjanom, Salezjanom Współpracownikom, Byłym Wychowankom, Misjonarkom, Dobrodziejom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób związani są naszym Zgromadzeniem, pięknego świętowania i odnowionego życia promieniującego Jego miłością! Alleluja!

s. Anna Świątek FMA   Inspektorka