W tych dniach, poświęconych pracy nad przygotowaniem dokumentu kapitulnego, refleksje i wspólne dzielenie się wzbogacają drogę synodalności, którą podejmują członkinie Kapituły.

Siostra Alaide Deretti opowiada Kapitulnym, jak postrzega drogę Zgromadzenia CMW w sześcioleciu 2014-2020.

„Zgromadzenie stale się rozwija, jest pomnikiem żywym, aktywnym, pozytywnym! Charyzmat wszędzie znajduje przestrzeń dla swojej inkulturacji i rozwoju. Wzrost nowych powołań jest dostrzegany w wielu inspektoriach, nawet w krajach, w których jeszcze nas nie ma. Wzrasta poczucie przynależności, solidarności i większej komunii między inspektoriami, konferencjami międzyinspektorialnymi i Zgromadzeniem.

W Zgromadzeniu wzrasta świętość życia codziennego, „sąsiedztwa”. Dająca odwagi jest myśl o rozpoczęciu procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych niektórych CMW: Matki Antoniety Böhm w Meksyku i Matki Rosetty Marchese w Rzymie.

Ekspansja Zgromadzenia rośnie wraz z otwieraniem się nowych wspólnot, w nowych krajach, a także poprzez niektóre projekty międzyinspektorialne, mające na celu reagowanie na kryzysy związane z mobilnością osób, migracją, handlem ludźmi, zwłaszcza dziewczętami i kobietami.

Doświadcza się większej otwartości i włączenia Zgromadzenia w drogę Kościoła i życia konsekrowanego, także przy bezpośrednim udziale niektórych członkiń Zgromadzenia w instytucjach i organach kościelnych.

Zgromadzenie zmierza z otwartością i planowaniem ku większej owocności w misji, w coraz silniejszej współpracy z Rodziną Salezjańską, z innymi zgromadzeniami zakonnymi, z organizacjami wychowawczymi, a także z innymi religiami.

Oznaką wzrostu jest postawa wyjścia, jak prosi Papież Franciszek, z którą w różnych częściach świata, CMW podjęły twórczą inicjatywę odpowiedzi na kryzys Covid-19. Jest wiele znaczących, proroczych gestów, które angażują świeckich, młodzież, dzieci i całe wspólnoty wychowawcze.

Wymiar misyjny jest „istotnym elementem tożsamości Zgromadzenia i wyrazem jego uniwersalności” (K 75). Zgromadzenie, zrodzone z silnym impulsem misyjnym, zawsze mogło liczyć na dyspozycyjność sióstr, które przyjęły wezwanie i przylgnęły do Bożego planu oraz potrzeb Kościoła i Zgromadzenia.

Na pięciu kontynentach jest około 630 misjonarek ad gentes, które zapewniają wierność marzeniom misyjnym Księdza Bosko i Matki Mazzarello oraz wierność i radość w głoszeniu Ewangelii Jezusa!

Zgromadzenie nadal jest żywym pomnikiem wdzięczności Maryi Wspomożycielki, stale rosnącym, płodnym pomnikiem życia w sercu współczesności”.