Kochani! Wielkimi krokami zbliżamy się do świętowania jubileuszu 100-lecia obecności Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce (2022 rok). W związku z tym chcemy zaproponować włączenie się w projekt logo naszego jubileuszu. Konkurs skierowany jest do sióstr, do wspólnot wychowawczych, do naszych przyjaciół. W regulaminie konkursu znajdziecie wszelkie potrzebne informacje. Uruchamiamy wszystkie nasze talenty, by kontynuować dobro czynione przez FMA w ciągu prawie stu lat na ziemiach polskich!
s. Anna Świątek
Inspektorka

REGULAMIN

1. Logo powinno nawiązywać do hasła obchodów: Tobie je powierzam! 100 lat FMA w Polsce
/Słowa: Tobie je powierzam – misja powierzona Marii Dominice Mazzarello – zrealizowała się poprzez oddaną służbę Córek Maryi Wspomożycielki dzieciom i młodzieży na      ziemiach polskich. 100 lat obecności jest historią bogatą w dobro realizowane w duchu salezjańskim./

2. Logo musi być pracą autorską tak, by uniknąć sytuacji plagiatu.

3. Powinno być proste, przejrzyste tak, by szybko mogło być zapamiętane.

4. Powinno być uniwersalne, nadające się do wykorzystania (nadruku) na różnych materiałach promocyjnych, np. koszulki, długopisy, ulotki, banery.

5. Informacje techniczne:
– logo musi być zapisane w formacie png (obsługującym przeźroczystość), o dużej rozdzielczości (która w przypadku wydruku na dużych elementach nie spowoduje rozmycia       obrazu);
– należy dostarczyć 3 wersje kolorystyczne logo: w kolorze (maksymalnie 3 kolory), czarne i białe w folderze .zip, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora;
– jeden uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 propozycje logo;
– logo należy dostarczyć w terminie do 10 czerwca 2020 roku do s. Anny Jaskółki na adres mailowy ajaskolka@cmw.osw.pl
(w przypadku zbyt dużego rozmiaru folderu można przesłać za pośrednictwem dysku Google lub innego transferu).

6. Nagrodą dla osoby, której logo zostanie wybrane, będzie upublicznienie imienia i nazwiska podczas uroczystości jubileuszowych.

PS. W razie potrzeby jakiegoś wyjaśnienia prosimy kierować maile do s. Anny Jaskółki