W Ząbkowicach Śląskich, w gościnnych progach Domu Rekolekcyjnego Pallotynów, w dniach 10-12 marca, odbyło się spotkanie dla sióstr Inspektorii wrocławskiej z okazji Inspektorialnego Święta Wdzięczności.

Słówko wieczorne, dzięki platformie Zoom przebiegało w łączności ze wszystkimi wspólnotami – odległość nie stanowiła przeszkody do wspólnej radości i wyrażania wdzięczności.

Sobota rozpoczęła się wspólna modlitwą i słuchaniem Słowa. Lectio do perykopy Mk 8,22-26 przygotował ksiądz Marek Chmielniak SAC, gospodarz pallotyńskiego wieczernika w Ząbkowicach.

Kolejne godziny dnia wypełniły konferencje ojca Dariusza Michalskiego SJ z Poznania, który przybliżył nam ignacjańskie zasady na drodze rozeznawania duchowego. Wysłuchane treści, głębokie i zachęcające do osobistych przemyśleń i refleksji, były przeplatane momentami dzielenia się i otwartego dialogu. Wieczorna adoracja była ukoronowaniem czasu wsłuchiwania się i poszukiwania głosu Boga, Jego światła i towarzyszenia.

Sobotni wieczór był czasem wspólnego świętowania.

Niedzielne przedpołudnie, czas celebracji dziękczynienia i podsumowań, rozbudziło nadzieję i pragnienie wspólnego podejmowania czekających nas wyzwań.

Spotkanie w Ząbkowicach, było niezwykle owocnym czasem modlitwy, słuchania, dzielenia się, poszukiwań, ogromnej nadziei na przyszłość i ufności w Boże działanie i pomoc.