Wakacje już minęły, a my chcemy zrobić podsumowanie tego czasu w naszej Inspektorii. Działo się wtedy dużo dobrego.

  • Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zorganizowało 9 wspólnot. Było to 12 różnych akcji (kolonii i półkolonii) , w których zaangażowanych zostało 20 sióstr i 76 wychowawców świeckich. W sumie uczestniczyło w nich 510 dzieci i 98 ludzi młodych. Dodatkowo duszpasterstwo młodzieżowe było organizatorem obozu formacyjno-wypoczynkowego dla animatorów z IRM, w którym wzięło udział 18 młodych i 2 siostry.
  • Aż 18 sióstr zaangażowało się w 16 akcjach wakacyjnych organizowanych przez różne wspólnoty i parafie. Uczestniczyło w nich 781 dzieci i 576 młodych.
  • W pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział 8 sióstr
  • W innych formach wakacyjnych (festiwale młodych, rekolekcje, akcje ewangelizacyjne) zaangażowanych było 11 sióstr.

Sporo, prawda? Niech dobry Bóg wynagrodzi ten czas obfitymi łaskami w nowym roku duszpasterskim.