W minioną sobotę, 20 listopada oraz w niedzielę, 21 listopada, odbyły się we Wrocławiu i w Pieszycach spotkania związane z przekazem treści XXIV Kapituły Generalnej, która odbyła się w Rzymie w dniach od 17 września do 24 listopada br.

Treści i doświadczenie przebiegu Kapituły koncentrowały się wokół perykopy ewangelicznej opowiadającej wydarzenie w Kanie Galilejskiej. To zatrzymanie się, zasłuchanie w Słowo, zaowocowało doświadczeniem siostrzanej komunii, ożywiło nadzieję i rozpaliło pragnienie życia odnowionego, przemienionego. Obydwa spotkania łączyła obecność Jezusa Chrystusa i wyjątkowe poruszenie serc, które zwyczajnych uczestników zdarzenia czyni świadkami cudu.