Siostra Chiara Cazzuola, Wikaria Generalna Zgromadzenia CMW, regulatorka XXIV Kapituły Generalnej, dzieli się tym, w jaki sposób Zgromadzenie CMW przeżywało czas przygotowań do XXIV KG.

«Zgromadzenie rozpoczęło przygotowania do XXIV KG zaczynając od trzyletnich weryfikacji, w których swój znaczący wkład miały wszystkie wspólnoty angażując w  swe przemyślenia także młodzież i świeckich.
Temat Kapituły: “«Zróbcie wszystko  cokolwiek wam powie» (J 2,5). Wspólnoty rodzące życie w sercu współczesności” zrodził się na drodze głębokiego rozeznania, podczas którego wzięto pod uwagę sugestie płynące z weryfikacji i jednocześnie znajomość aktualnej sytuacji Zgromadzenia, współczesne wyzwania edukacyjne oraz drogę życia konsekrowanego Kościele.
Cel jaki zamierzamy osiągnąć podczas XXIV KG to rozbudzić pierwotną świeżość powołaniowej płodności Zgromadzenia. Wiemy, że to bardzo wymagający proces, dlatego wierzymy, że jest z nami obecna Maryja, Matka, Mistrzyni i potężna Wspomożycielka, która nas poprowadzi, tak jak w ciągu tych 150 lat naszej historii, ku odrodzeniu nas w Duchu Świętym, który wspólnoty wychowawcze czyni rodzącymi nowe życie.

W wyborze tematu zainspirowałyśmy się tekstem ewangelicznym wesela w Kanie (por. J 2, 1-12) i to jest nowością w porównaniu z przebiegiem poprzednich Kapituł Generalnych. Właśnie to Słowo prowadziło przygotowania wspólnot lokalnych i inspektorialnych w zgłębianiu poszczególnych aspektów obranego tematu. Materiałów wypracowane przez Kapituły inspektorialne wskazują jasno na wsłuchiwanie się w rzeczywistość, ale także widać tu ślad zgłębiania Sowa Bożego i zaangażowania wspólnot w proces odradzania przez to Słowo na drodze głębszej i ugruntowanej wiary.

Pandemia niespodziewanie uderzyła we wspólnoty wychowawcze i dzieła stawiając nas wobec poważnego wyzwania, by nie stać jedynie i przyglądać się “zgliszczom”, lecz by odważyć się na coś nowego, by patrzeć dalej i w głąb, z bezwarunkową ufnością księdza Bosko i matki Mazzarello wobec Boga, który kieruje historią i otwiera ją na nową przyszłość.

Przygotowania do XXIVKG wzbogaciły się o kolejny element, ponieważ w wymiarze światowym  wspólnoty wychowawcze zdały sobie sprawę z faktu, że współczesność, w której żyjemy zmusza nas do wsłuchania się w Boże wezwania w tym czasie kruchości i niepewności, w nowe formy ubóstwa, które przyniosła i pogłębiła pandemia, przede wszystkim w ludzi młodych i kobiety, które pozostają w tym społeczeństwie najsłabszymi podmiotami.

Ze wspólnot płynie zdecydowane wezwanie do powrotu do źródeł charyzmat, by ożywić oryginalność wychowawczą przeżywaną na Valdocco i w Mornese, by obudzić powołaniową płodność i pomóc młodym ludziom znaleźć sens życia i swoje miejsce w społeczeństwie i Kościele.

We wszystkich wciąż żywa jest świadomość życiodajnej siły tkwiącej w wychowaniu i stąd pragnienie kontynuowania z zapałem misji wychowawczej. Ona uzdalnia nas do bycia dyspozycyjnymi w przyjmowaniu ubogich, małych, cierpiących i potrzebujących, czyniąc żywym charyzmat salezjański. Ta bezprecedensowa sytuacja zaprasza nas do otwarcia się na nowe formy i bardziej dostosowane do nowej sytuacji, w jakiej się znajdujemy z kreatywnością i odwagą tego, kto czuje się włączony w wielki plan zbawienia. Jako CMW odczuwamy pilną potrzebę odnowy powołaniowej, wzmocnienia radości i piękna powołania, ponownego odkrycia fascynacji naszym życiowym wyborem.

Ankieta online, przeprowadzona w przygotowaniu do XXIVKG, wykazała, że młodzi chcą nas mieć obok siebie z sercem macierzyńskim w postawie empatycznego słuchania, zaufania, łagodności i gotowe, by towarzyszyć im w odkrywaniu Bożego planu wobec nich i wobec ludzkości. W różnych środowiskach, gdzie jesteśmy obecne, dostrzegamy w naszym posłannictwie potrzebę dowartościowania i wyrażania wymiaru macierzyństwa i kobiecości naszego charyzmatu, tak jak to nam podpowiada perykopa ewangeliczna o Kanie.

Przygotowujemy się do obchodów 150-lecia powstania Zgromadzenia CMW. Jest to dobra okazja do odnowy i ożywienia powołaniowego i misyjnego. Maryja Wspomożycielka niech nam pomoże być wiernymi naszemu powołaniu w Kościele, być wspólnotami wychodzącymi, które z mądrością i macierzyńskim sercem potrafią przyjąć krzyk ubogich i krzyk ziemi, zatroszczyć się o osoby i środowisko, żyjąc aktywnym obywatelstwem opartym na wartościach ewangelicznych z gotowością uczynienia własnego życia darem na służbę innym, poprzez życie solidarne i skromne.
Oby ta Kapituła stała się trampoliną, albo inaczej, nowym podjęciem charyzmatu ku lepszej przyszłości, bogatej w życie i nadzieję dla ludzi młodych z całego świata».

źródło:
https://www.cgfmanet.org/ifma/capitolo-generale/intervista-a-suor-chiara-cazzuola-regolatrice-del-cgxxiv/