W dniu 15 marca 2021 r. S. Ewa Gamoń, Córka Maryi Wspomożycielki polskiego pochodzenia i misjonarka na Węgrzech, odebrała Złoty Krzyż Węgierskiej Zasługi, medal przyznawany osobom świeckim. Nagrody takie wręcza Prezydent Republiki János Áder w dwa coroczne święta narodowe 23 października i 15 marca osobom – tubylcom, rezydentom za granicą lub obcokrajowcom – którzy wyróżnili się na rzecz dobra wspólnego narodu.

Siostra Ewa otrzymała wyróżnienie za kierowanie Oratorium Księdza Bosko w Pesthidegkút, wychowanie dzieci do wiary oraz sprawianie, że czas wolny jest przez nich spędzany twórczo i aktywnie.

Siostra Ewa Gamoń, misjonarka z Polskiej Inspektorii Córek Maryi Wspomożycielki (PLA), ukończyła teologię we Wrocławiu oraz uzyskała licencjat z misjologii na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie. Przyjechała na Węgry w 2009 r. do wspólnoty Maria Ausiliatrice w Budapeszcie. Prowadzi tam zajęcia edukacyjne i katechetyczne w trzech szkołach państwowych i dwóch parafiach, angażuje się w animację Oratorium w Pesthidegkút, dzielnicy Budapesztu oraz współpracuje z salezjanami Księdza Bosko w Duszpasterstwie Młodzieżowym.