8 października 2021 r. Siostra Maria Ausilia De Siena została wybrana Radną do spraw Komunikacji Społecznej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Radna do spraw Komunikacji Społecznej, mając na uwadze wpływ tego zjawiska w różnych kulturach, animuje w Zgromadzeniu sektor komunikacji  i proponuje inspektoriom odpowiednie ukierunkowania. (K 130 bis)

Oficjalną proklamację powitano gorącymi oklaskami.