7 października 2021 r. Siostra Runita Galve Borja została wybrana Radną ds. Duszpasterstwa Młodzieży Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

 

Radna do spraw Duszpasterstwa Młodzieżowego animuje działalność apostolską Zgromadzenia we wszystkich jej formach, w stałej wierności charyzmatowi i wymogom rzeczywistości młodzieżowej (KKK 129).
Oficjalną proklamację powitano gorącymi oklaskami.