8 października 2021 r. Siostra Ena Veralís Bolaños została wybrana Ekonomką Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.
Ekonomka Genaralna w zależności od Przełożonej Generalnej i w porozumieniu z Radą, administruje i zarządza w sposób przejrzysty, zachowując prawo kanoniczne i cywilne, dobrami ruchomymi i nieruchomymi Zgromadzenia i zdaje z tego okresowo sprawozdanie Przełożonej Generalnej oraz jej Radzie. (K 131)
Oficjalną proklamację powitano gorącymi oklaskami.