Dnia 31 października w kaplicy domu Córek Maryi Wspomożycielki w Pieszycach o godz. 16:30 uroczystą Mszą Świętą rozpoczęła się Kapituła  Inspektorii Wrocławskiej.

Na początku Mszy Świętej został odśpiewany hymn do Ducha Świętego. Eucharystii przewodniczył ks. Inspektor Wrocławskiej Inspektorii Św. Jana Bosko SDB ks. Jarosław Pizoń. Mszę Święta koncelebrowali: ks. Prałat Edward Dzik, proboszcz parafii św. Antoniego w Pieszycach i Kapelan wspólnoty sióstr w Pieszycach ks. Kazimierz Rapacz SDB.

Po Eucharystii siostry kapitulne i zaproszeni Goście przeszli do sali, by oficjalnie rozpocząć Kapitułę Inspektorialną. Na początek głos zabrała Inspektorka, s. Anna Świątek. Bardzo serdecznie powitała wszystkie Siostry kapitulne, Kapłanów i przybyłych Gości.

Przybyli Goście skierowali do Sióstr kapitulnych swoje słowo: Ks. Inspektor Jarosław Pizoń, ks. Edward Dzik, proboszcz pieszyckiej parafii, pan Jarosław Bukowski odczytał słowa p. Marty Budzeń koordynatorki Prowincji Wrocławskiej SSW, s. Grażyna Sikora odczytała słowa Odpowiedzialnej Regionalnej Instytutu Świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko, przedstawicielka Byłych Wychowanek, p.  Małgorzata Młynarczyk oraz przedstawiciele IRM Natalia Gawryłow i Maciej Kajkowski. S. Inspektorka Anna Świątek wyraziła radość i wdzięczność za bogactwo skierowanych słów i podziękowała Gościom za przybycie.

Drugi dzień KI rozpoczęła wspólna modlitwa Jutrzni i zawierzenia Matce Bożej. Eucharystii przewodniczył ks. Kapelan Kazimierz Rapacz SDB.

Kapituła Inspektorialna jest krokiem do Kapituły Generalnej. W tych dniach siostry kapitulne pochyliły się nad ważnymi sprawami Inspektorii.

W trzecim dniu Kapituły przybyli zaproszeni goście. Siostra Inspektorka, Anna Świątek wyraziła radość i zaszczyt, że nasza współpraca na drodze Zgromadzenia FMA jest kontynuowana, współdzielona z wychowankami, współpracownikami i rodzicami. Ponieważ w naszej misji wobec młodych, nie jesteśmy same dlatego też ważny jest głos naszych Gości, którzy są przedstawicielami naszych Wspólnot Wychowawczych.

O godz. 12:45 rozpoczęła się Msza święta, którą celebrował ks. Marek Chmielniak – pallotyn z Ząbkowic Śląskich. Na wstępie zaznaczył, że 2 listopada to dzień, w którym zmarli doświadczają osobistego, oczyszczającego spotkania z Chrystusem.

Ostatni dzień KI rozpoczęła wspólna modlitwa Jutrzni i zawierzenia Matce Bożej. Mszę świętą celebrował ks. Paweł Druszcz SDB, dyrektor i proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa we Wrocławiu.

Na zakończenie Kapituły s. Anna Jaskółka wprowadziła Kapitulne w celebrację. Siostry Dyrektorki zostały poproszone o zabrania glinianych dzbanów, które przez cały czas trwania KI tworzyło jej tło i dekorację. Dzbany były napełniane przez Siostrę Inspektorkę niezapisanymi karteczkami dla każdej siostry we wspólnocie. Zadaniem sióstr będzie wypisanie swoich darów i talentów, które ofiarowywać będą swojej wspólnocie.

Siostry Kapitulne odśpiewały „Magnificat” dziękując Bogu za błogosławiony czas Kapituły Inspektorialnej.

Delegatką na XXIV Kapitułę Generalną, która odbędzie się w przyszłym roku w Rzymie została wybrana s. Wiesława Kubiaczyk.

 

 

 

foto; s. Maria Hrynczyszyn