Słowo Boże, które stworzyło świat i nadaje sens historii oraz drodze człowieka, stało się Ciałem i przyszło, aby zamieszkać wśród nas. W Betlejem w środku nocy, pojawia się znak nadziei! Miłość przychodzi w ludzkiej postaci, dzieląc naszą codzienność: radości i smutki, przebijając się przez mur naszej obojętności.

Dzieciątko, które w chłodzie nocy wyciąga ku nam swoje małe rączki: potrzebuje wszystkiego, ale przychodzi, by dać nam wszystko. On ukazuje nam drogę spotkania i dialogu. On sam ucieleśnia tę drogę w sobie, abyśmy mogli ją poznać i przemierzyć z ufnością i nadzieją.

Stając razem wokół wigilijnego stołu z opłatkiem w ręku napełnione Jego Obecnością pragniemy przeżyć ten czas jako potkanie miłości, jako okazję do dialogu, prosząc by On Sam obudził w naszych sercach nową tęsknotę za pojednaniem, siostrzaną miłością, radością i pokojem.

Niech w naszych wspólnotach na nowo doświadczymy przemieniającej siły miłości, która zna odwagę wyciągania dłoni w geście przebaczenia, uśmiechu, która pozwala czuć się wartościową osobą. Miłość, która jest Bogactwem zwyczajnych, ludzkich gestów wyrażanych i czynionych bez wielkich okazji.

Kochane Siostry w czasach, w których żyjemy jest wiele trudności, ale nadzieja jest silniejsza, „bo Dziecię nam się narodziło” (Iz 9,5). Jest Ono Słowem Bożym i jednocześnie staje się dzieckiem potrzebującym wszystkiego. On uczy nas jak słuchać i mówić do Boga, naszego Ojca, jak słuchać siebie nawzajem, jak, prowadzić dialog, który rodzi w nas nowe życie i prowadzi drogami pokoju. Módlmy się za siebie nawzajem, a6y ten piękny czas Bożego Narodzenia był początkiem nowego życia w nas, w naszych rodzinach i wspólnotach. Niech Bóg nam błogosławi w Nowym Roku 2023.

Z darem wdzięczności i szczególnej modlitwy w Waszych intencjach, za Wasze Rodziny i Bliskich,
złączona duchowo u stóp Jezusa,
s. Anna Szczęsna