Już za „chwilę” rozpoczniemy nowy rok apostolski, szkolny, formacyjny! Bóg przygotował dla nas wiele pięknych doświadczeń, spotkań z ludźmi, zaskakujących stronic kalendarza! Trzeba tylko otworzyć oczy, nastawić ucho.
W niedzielę, 28 sierpnia we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie nowej Rady inspektorialnej i Ekipy inspektorialnej, czyli sióstr odpowiedzialnych bezpośrednio za poszczególne wymiary działań, które w centrum stawiają ludzi młodych.
Modlitwa, słuchanie Słowa, dzielenie się refleksjami i intuicjami, wspólne planowanie i szkicowanie kształtu współpracy i możliwych działań – to treści niedzielnego spotkania.