Miesiąc październik, poświęcony szczególnie modlitwie różańcowej, okazał się bogaty w różnorakie inicjatywy. Podobnie było we wrocławskim przedszkolu. Jak pisze siostra Monika Kanafa:

«Wspólnocie wychowawczej z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wrocławiu wymiar maryjny towarzyszył przez cały październik.

Dziecięca modlitwa różańcowa w kaplicy i w salach przedszkolnych unosiła się do Pana każdego dnia. W 57 rodzinach spędzano wspólnie czas przy wykonywaniu różańca na konkurs pt.: ,,Rodzinny Różaniec”. Rodzinną twórczość wyeksponowano na wystawie oraz nagrodzono dyplomem i książką o biblijnych przypowieściach.

Uwieńczeniem miłości do Maryi, naszej Niebieskiej Matki, była wspólna modlitwa różańcowa w dniu 27 października. Dzieci, rodzice, siostry i panie, zgromadzeni na przedszkolnym korytarzu, trzymając w ręku różaniec z balonów, modlili się za siebie nawzajem».