23 listopada odbył się międzyszkolny konkurs o bezpieczeństwie: „BEZPIECZNY SZKOLNIAK”, organizowany przez Nieubliczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu. Współorganizatorem tego spotkania dla uczniów klas II był Komisariat Policji Wrocław Stare-Miasto.

W konkursie uczestniczyło 15 dzieci wraz z wychowawcami: dzieci z naszej szkoły oraz uczniowie z czterech wrocławskich szkół podstawowych:

– z Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej DON BOSCO we Wrocławiu,
– ze Szkoły Podstawowej nr 30,
– ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej,
– z Katolickiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu.

Konkurs rozpoczął się o godz. 9.15. Uczestnicy konkursu mieli do wykonania 9 zadań, w tym 3 indywidualne i 6 zespołowych. Wiedzę i umiejętności dzieci oceniało Jury, w którego skład wchodzili przedstawiciele Komisariatu Policji Wrocław Stare-Miasto.
Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w domu, w szkole i w ruchu drogowymi oraz wieloma umiejętnościami praktycznymi, które stosowane na co dzień pozwalają wszystkim czuć się bezpiecznie.

Przebieg konkursu został uświetniony prezentacją zawodu policjanta. Uczestnicy konkursu mieli możliwość nie tylko zobaczenia z bliska radiowozu policyjnego, ale wejść do pojazdu. Spotkanie to miało także na celu integrację zespołów dzieci uczących się w tym samym mieście. 

Słowa podziękowania należą się wychowawcom i rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzieci do konkursu, a także Siostrze Izabeli Gryń, Dyrektorowi naszej szkoły i sponsorom, dzięki którym dzieci mogły otrzymać piękne nagrody.

relacja i zdjęcia: s. Małgorzata Pieprzyk