W dniu 21 listopada 2021 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w Turynie, w Bazylice Maryi Wspomożycielki, dziewięć FMA neo-misjonarek i jedna już misjonarka otrzymają z rąk Matki Generalnej s. Chiary Cazzuoli krzyż misyjny. Dokona się to podczas Eucharystii, której będzie przewodniczył Przełożony Generalny salezjanów ks. Ángel Fernández Artime.

Uroczystość wpisuje się w tradycję misyjną obu Zgromadzeń, w których pierwsi misjonarze, wysłani przez Księdza Bosko, wyjechali z Bazyliki Maryi Wspomożycielki w Turynie: pierwsza wyprawa misjonarzy SDB wyruszyła 11 listopada 1875 r., pierwsza wyprawa FMA wyruszyła 14 listopada 1877 r.

Neo-misjonarki FMA, pochodzące z Brazylii, Chile, Filipin, Ghany, Meksyku, Wietnamu, Polski (s. Marzena Kotuła), Hiszpanii, od 19 listopada będą przygotowywać się do przeżywania tej chwili odbywając pielgrzymkę do miejsc salezjańskich „od Bazyliki Maryi Wspomożycielki w świat” oraz dzieląc się motywacjami i wyzwaniami dzisiejszej misji ad gentes z misjonarzami SDB, z Przełożonym Generalnym i Matką Generalną.

Po przybyciu do Rzymu pod koniec sierpnia, neo-misjonarki rozpoczęły swoje doświadczenie formacyjne we wspólnocie Maryi Wspomożycielki w Rzymie, siedzibie Inspektorii św. Jana Bosko, gdzie uczestniczyły w intensywnym kursie języka włoskiego i rozpoczęły coroczny Kurs Formacji Misyjnej na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana. Po zakończeniu XXIV Kapituły Generalnej kontynuują formację w Domu Generalnym, który oferuje międzykulturowość i otwarte spojrzenie na świat, aby poszerzyć serce o rzeczywistość bez granic.

“Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).

źródło: https://www.cgfmanet.org/ifma/carisma-salesiano/consegna-del-crocifisso-missionario/