W dniach od 20 do 22 października 2017 roku  w Pieszycach miała miejsce Weryfikacja, w której wzięły udział delegatki  z różnych domów Inspektorii wrocławskiej, współpracownicy naszych dzieł i przedstawiciele młodzieży.

W czasie tych kilku intensywnych dni rozważań, dyskusji, modlitwy i refleksji uczestnicy weryfikacji zastanawiali się nad przebytą drogą od ostatniej Kapituły Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki, która miała miejsce w Rzymie w 2014 roku. Rozważano kondycję całej Inspektorii w świetl pragnienia bycia wspólnotą, która razem z młodymi chce ewangelizować, a przede wszystkim: Jakie nawrócenie duszpasterskie w niej się dokonuje?.

Ewangeliczna ikona uczniów z Emaus towarzyszyła uczestnikom w czasie weryfikacyjnej drogi. Podobnie jak uczniowie staraliśmy się otworzyć szeroko serca i oczy na nadzieję, pozwalając by spotkanie z Chrystusem przemieniało nas i ożywiało radość głoszenia Ewangelii razem z ludźmi młodymi, by nasze wspólnoty były domem zbudowanym na trwałej skale, jaką jest Jezus, by pozwalały się ewangelizować i które ewangelizują; by głęboka, systematyczna formacja osobista i wspólnotowa dawała radość w służbie Bogu i ludziom.

Na zakończenie czasu weryfikacji po uroczystej Mszy św. , którą odprawił ks. kapelan Wiktor Lechocki, dzieci ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek z Dzierżoniowa pod kierunkiem s. Marioli Rogalskiej przestawiły krótką scenkę Uczniów idących do Emaus, a po niej s. Inspektorka Anna Świątek w czasie momentu rozesłania wręczyła każdej dyrektorce, członkom wspólnoty wychowawczej i dzieciom mały okrągły chlebek.

Uczniowie idący do Emaus już jakiś czas byli w drodze, Jezus szedł obok, ale nadal byli sfrustrowani. Dopiero trzeba było zatrzymać się, usiąść do stołu, spojrzeć w oczy Nieznajomemu, odkryć na nowo znajome gesty błogosławieństwa, spożyć święty chleb, by otworzyły się oczy i by odkryli istotę, tajemnicę, sens…- napisał we wstępie do Planu Formacyjno – Duszpasterskiego s. Anna Świątek inspektorka.

I właśnie czas weryfikacji inspektorialnej był takim momentem zatrzymania się, który uświadomił nam po raz kolejny, że jesteśmy ciągle w drodze i każdego dnia musimy odnawiać nasz zachwyt pójścia za Jezusem.

W czasie Kapituły Generalnej papież Franciszek powiedział do uczestniczek: „Patrzcie szerzej”, bądźcie „Misjonarkami nadziei i radości – z młodymi”. Co to oznacza? To nie tyle ewangelizowanie słowem, co świadectwem życia; życia, które przeżywane z nadzieją i radością mówi wszystkim spotkanym,  że Jezus Chrystus naprawdę żyje!

s. Maria Hrynczyszyn