W dniach 9 – 11 września 2021 r. w Łodzi odbył się VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem „Miasto – Rewitalizacja”. Temat Kongresu nawiązywał do myśli z Adhortacji Apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium o ewangelizacji prowadzonej na terenach miejskich.

W Kongresie uczestniczyły siostry salezjanki z obu Inspektorii.

Na program Kongresu złożyły się się konferencje i warsztaty, a także ewangelizacja miasta.

Pierwszego dnia księża diecezjalni i zakonni wzięli udział w konferencji abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa pod tytułem „Kapłaństwo służebne a ‘nawrócenie pastoralne wspólnoty parafialnej’”.
W piątek ciekawe konferencje zakończyły się blokiem rekolekcyjnym poprowadzonym przez Wspólnoty Jerozolimskie.
W ostatni dzień po uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka uczestnicy kongresu uczestniczyli w spektaklu modlitewno-ewangelizacyjny „Dekalog” w wykonaniu znakomitych artystów z całego świata.