19 marca, obchodzimy Uroczystość św. Józefa, którego rok aktualnie obchodzimy. Kult tego świętego rozwinął się bardzo mocno gdy w 1870 roku papież Pius IX ogłosił go Patronem Kościoła Powszechnego. 

 

Ustanowił on również święto Opieki św. Józefa na trzecią niedzielę po Wielkanocy oraz zarządził, aby miesiąc marzec był poświęcony św. Józefowi, a zachęcając do czci Opiekuna Syna Bożego nadał hojne odpusty.

 

Jest to data szczególnie ważna dla całej Rodziny Salezjańskiej. Ksiądz Bosko był wielkim czcicielem tego świętego i stawiał go za wzór swojej młodzieży rzemieślniczej.
W roku 1859 do modlitewnika, który ułożył dla swoich synów duchowych i chłopców, dodał nabożeństwo do 7 boleści i do 7 radości św. Józefa; dodał również modlitwę do św. Józefa o łaskę cnoty czystości i dobrej śmierci; wreszcie dołączył pieśń do św. Józefa. W tym samym roku św. Jan Bosko założył wśród swojej młodzieży Stowarzyszenie pod wezwaniem św. Józefa.
W roku 1868 wydał drukiem czytanki o św. Józefie. Miesiąc marzec w roku obchodził jako miesiąc św. Józefa osobnym, codziennym nabożeństwem i czytankami o św. Józefie.