14 grudnia odbyła się doroczna konferencja naukowa organizowana przez Salezjańską Organizację Sportową SALOS RP oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Kultura fizyczna a etos”. Konferencję swoim

Patronatem Honorowym objął ks. Tadeusz Rozmus SDB Radca Generalny Regionu Europa Środkowo-Północna Towarzystwa Salezjańskiego w Rzymie, a w komitecie honorowym zasiedli: bp dr Marian Florczyk – Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców, Andrzej Kraśnicki – Prezes Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego,  Radosław Piesiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Związku Koszykówki, Zbigniew Boniek – Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, ks. Roman Jachimowicz SDB – Inspektor Salezjanów w Pile, ks. dr Tadeusz Jarecki SDB – Inspektor Salezjanów w Warszawie, Jacek Kasprzyk – Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ks. Marcin Kaznowski SDB – Wikariusz, p.o. inspektora Salezjanów w Krakowie, ks. Jarosław Pizoń SDB – Inspektor Salezjanów we Wrocławiu, s. Lidia Strzelczyk FMA – Inspektorka Salezjanek w Warszawie, s. dr Anna Świątek FMA – Inspektorka Salezjanek we Wrocławiu

Celem Sympozjum było ukazanie wielowymiarowych i wielokierunkowych związków występujących między kulturą fizyczną a etosem. Ukazanie zagadnienia z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych, z pozycji różnych założeń teoretycznych i metodologicznych, ale także dyscyplinarnych, w tym filozofii, teologii, socjologii, antropologii kulturowej, psychologii, pedagogiki, prawa i historii.

Podczas Sympozjum miała uroczystość wręczenia medali 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Odznaczenia otrzymały następujące osoby:

ks. Tadeusz Rozmus – radca regionalny Europy Północno – Środkowej

ks. Zbigniew Kras – kapelan Prezydenta RP

ks. Tadeusz Jarecki – inspektor inspektorii warszawskiej

prof. Zbigniew Dziubiński – prezes SALOS RP

ks. Edward Pleń – krajowy duszpasterz sportowców

Dorota Kacperska – sekretarz generalny SALOS RP

S. Maria Kapczyńska – viceprezes SALOS RP

ks. Ireneusz Macioł – prezes SI Kraków

Dariusz Ułanowicz – prezes SL Suwałki

Medale wręczył wiceprezes PKOL Mieczysław Nowicki. Z okazji Jubileuszy Salezjańska Organizacja Sportowa RP przekazała listy gratulacyjne następującym Jubilatom:

Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu z okazji 100 – lecia, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej z okazji 100 – lecia, Inspektorii Warszawskiej Salezjanów z okazji 100 – lecia,  Akademii Wychowani Fizycznego w Warszawie z okazji 90-lecia.

Listy gratulacyjne wręczyli: Prezes SALOS RP Zbigniew Dziubiński i Wiceprezesi SALOS RP s. Maria Kapczyńska i ks. Edward Pleń.

Po konferencji odbyło się spotkanie wigilijno – opłatkowe. Po przeczytaniu Słowa Bożego przez ks. Inspektora Jarosława Pizonia oficjalne życzenia wszystkim zgromadzonym przekazali ks. Inspektora Tadeusza Jareckiego, prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński Prezes SALOS RP, a w imieniu PT Prezydenta RP Andrzeja Dudy ks. Zbigniew Kras – kapelan Prezydenta RP, który wręczył każdemu prezydencki opłatek z prośbą by dzieląc się nim budować jedność i pokój Boży w Polsce.

źródło: http://salos.suwalki.pl/nowa/2019/12/16/konferencja-naukowa-kultura-fizyczna-a-etos/