W dniach 11-13 czerwca w Pieszycach siostry salezjanki Inspektorii Wrocławskiej świętowały Dzień Wdzięczności wobec s. Anny Światek ustępującej ze stanowiska Inspektorki.

Piątkowy wieczór był podsumowaniem i weryfikacją ostatniego roku duszpastersko – formacyjnego oraz planowaniem nowego roku, który będzie rokiem jubileuszowym. Uroczyste świętowanie rozpoczęło się w sobotę, od uczestnictwa we Mszy św. w Sanktuarium Świętego Józefa w Świdnicy. Siostry powierzyły Opiekunowi Świętej Rodziny całe zgromadzenie i każdą siostrę.

Popołudniowe spotkanie było wielkim dziękuję wypowiedzianym na różne sposoby: poprzez świadectwa sióstr, wspólne tworzenie grafiki, tańce i życzenia wyrażone przez reprezentantki Inspektorii.