W niedzielę 26 kwietnia 2020 roku wszystkie Córki Maryi Wspomożycielki, świeccy i młodzi na całym świecie będą w sposób szczególny dziękować Matce Generalnej Yvonne Reungoat za 12 lat jej oddanej posługi dla Zgromadzenia.

W jednym ze swoich okólników Matka Yvonne napisała: „Codziennie celebrowana Eucharystia włącza nas w horyzont wdzięczności i daru”. Naszym DAREM dla Matki będzie w tym dniu DAR EUCHARYSTII. W czasie Ofiarowania złożymy na ołtarzu Pana wszystkie podziękowania:
– za miłość Matki Yvonne do Kościoła, Zgromadzenia, naszych Założycieli i młodych
– za słowa, które przy różnych okazjach do nas kierowała, za głębię myśli w nich zawartych; za słowa pouczenia, nadziei, matczynej miłości i troski o każdą Córkę Maryi Wspomożycielki
– za dar życia, całkowicie oddanego Bogu, siostrom i młodym.
Za to, że swoim życiem pokazuje nam i uczy:
 Jak w świecie, w którym brak miłości, być kochającą obecnością Chrystusa
 Jak nie posiadając nic zdobywać wolność i oddać się misji
 Jak dzielić się tym, czym jesteśmy i co posiadamy
 Jak stawać się proroctwem nowej ludzkości i pracowniami nowego myślenia
 Jak żyć ekonomią daru i ukazywać ją poprzez bezinteresowność, radość, jakość relacji międzyosobowych i zapał misyjny
 Jak z radością świadczyć, że tylko Bóg sam wystarczy

W tym trudnym czasie pandemii Matka Yvonne daje nam NADZIEJĘ poprzez swoje radosne życie, bezinteresowne poświęcenie, spokój i prostotę. Za to również dziękujemy!

BUONA FESTA MADRE!!