W sobotę, 14 maja, w kościele filialnym pw. św. Marii Dominiki Mazzarello w Krzeczynie Wielkim k/Lubina, jedynym w Polsce pod wezwaniem tej świętej, siostry salezjanki ze wspólnot z Wrocławia, Lubina, Środy Ślaskiej i Nowej Rudy uczestniczyły w uroczystościach patronalnych.
Każde spotkanie ze św. Marią Dominiką jest nowym zaproszeniem do świętości prostej, pogodnej i pełnej ognia i pasji w trosce o ludzi młodych.

„W czasie rekolekcji rozpaliłyśmy ogień w naszych sercach, lecz jeśli nie będziemy od czasu do czasu zdmuchiwały popiołu i nie będziemy dokładały drew, to ogień zagaśnie.
Teraz jest właśnie czas odpowiedni, by podsycić ogień”.