W dniach od 10 do 14 maja 2018 r. Zgromadzenie Sióstr Salezjanek we Wrocławiu przeżywało Nawiedzenie relikwii św. Józefiny Bakhity, która od kilku miesięcy wędruje po domach zakonnych sióstr w Polsce.

Święta odwiedziła dwie wspólnoty. Miałyśmy okazję modlić się do św. Bakhity prosząc Boga o nawrócenie dla tych, którzy są zniewoleni różnymi nałogami.

Nadal pozostają aktualne słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział podczas Mszy św. kanonizacyjnej. Przypomniał, że: Tysiące kobiet nadal pada ofiarą niesprawiedliwości, a św. Józefina Bakhita może być patronką uwolnienia dziewcząt i kobiet od ucisku i przemocy. Święta niewolnica z Sudanu jest też przypomnieniem o niewyobrażalnym cierpieniu mieszkańców Afryki. Zachęcam cały Kościół, aby prosił św. Józefinę Bakhitę o wstawiennictwo w intencji wszystkich naszych prześladowanych i zniewolonych braci i sióstr, zwłaszcza w Afryce i w jej ojczystym Sudanie, tak aby mogli oni zaznać pojednania i pokoju.

Całe jej życie odznaczało się świętością. Józefina z ogromnym poświęceniem pomagała najbiedniejszym w czasie II wojny światowej. Zmarła w 1947 r. po długiej walce z chorobą. Została beatyfikowana w 1992 r., a papież Jan Paweł II w 2000 r. ogłosił ją świętą. Św. Józefina Bakhita jest patronką chrześcijan mieszkających w Sudanie.

Bogu niech będą dzięki za ten szczególny czas łaski dla naszych wspólnot i za tak piękną postać św. Józefiny Bakhity.

 s. Maria Hrynczyszyn