Za kilka godzin pożegnamy Rok 2022, a wraz z nim Siostry Salezjanki zakończą projekt, który przez cały rok realizowały we współpracy z Gminą Środa Śląska dla dobra dzieci i młodzieży. Tegoroczny projekt nosił tytuł „Perspektywa wdzięczności” i obejmował, podobnie jak w poprzednich latach, cykliczne spotkania młodzieży w formie kółek zainteresowań i wyjazdów krajoznawczych. Całkowity koszt projektu wyniósł 12 092,33 zł, w tym dofinansowanie ze strony Gminy obejmowało 8 000 zł (59,48%).

W mijającym roku Siostry Salezjanki proponowały dzieciom i młodzieży rozwijanie talentów i zainteresowań w grupach: muzycznej, gitarowej, artystycznej i sportowej. Każda z grup miała swoje spotkania w poszczególne dni tygodnia. Ponadto kilkakrotnie w weekendy odbywały się warsztaty muzyczne oraz artystyczne prowadzone przez zaproszonych specjalistów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy, np. latem do Legnicy lub jesienią w Góry Sowie. Dzięki nim nasi młodzi średzianie poznawali historię i piękno ziemi ojczystej i wypoczywali na łonie natury, bo pogoda zawsze nam dopisywała. Przy okazji korzystania z tych różnych atrakcji Siostry Salezjanki uczyły młode pokolenie postawy otwartości na drugiego człowieka, promowały zdrowy styl życia młodych w sferze fizycznej i psychicznej, a także wychowywały do umiejętnego zagospodarowywania czasu wolnego w sposób aktywny, kreatywny i bezpieczny.

Realizacja projektu była dla wielu kontynuacją misji wychowawczej św. Jana Bosko, który w duchu systemu prewencyjnego pragnął wychowywać młodych na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Z serca dziękujemy Burmistrzowi Gminy Środa Śląska oraz wolontariuszom za współpracę i podjęty trud, który ufamy, że przyniesie dobre i trwałe owoce w przyszłości.