W dniach 3 – 4 października 2019 r. w Domu Generalnym Córek Maryi Wspomożycielki w Rzymie odbyło się spotkanie Komisji ds. Szkół Salezjańskich w Europie. Wzięło w nim udział 23 delegatów odpowiedzialnych za edukację formalną w poszczególnych krajach Europy i Bliskiego Wschodu.

Spotkanie zostało przygotowane przez sektory rad generalnych Córek Maryi Wspomożycielki (CMW) i Salezjanów (SDB) reprezentowane przez s. Runitę Borja i ks. Fabio Attard – radnych generalnych oraz s. Ellenę Rastello i Tarcizio Morais – odpowiedzialnych za szkolnictwo CMW I SDB.

Komisja pracowała nad uaktualnieniem Karty Tożsamości Szkół Salezjańskich w Europie oraz przygotowaniem badania nazwanego Educo – barometro, które będzie skierowane do zarządów poszczególnych szkół.

W spotkaniu tym wzięła udział s. Anna Serafin – odpowiedzialna w Inspektorii Wrocławskiej za sektor edukacji formalnej.

(foto: Zdjęcie członków Komisji ds. Szkół Salezjańskich w Europie)