W dniach 15 – 16 listopada 2019 roku w Pieszycach odbyło się trzecie już spotkanie Sióstr zaangażowanych w apostolstwo. Wzięło w nim udział 28 Sióstr Inspektorii Wrocławskiej. Całość spotkania dotyczyła Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Christus Vivit. Treść tego dokumentu przybliżyła s. Dorota Grzywacz, a gość spotkania – ks. Rafał Cyfka opowiedział o cierpiącym i prześladowanym Kościele pokazując w jakiej rzeczywistości żyją dzieci i młodzież w wielu rejonach świata.

Jak podkreśliła s. Anna Światek, Inspektorka, spotkanie dla Sióstr zaangażowanych w apostolstwo można ująć w słowach papieża z adhortacji: „Jeśli chcesz chodzić szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, chodź z innymi”.