W dniach od 22 – 24 marca 2019 roku w niewielkim  naszym domu w Lubinie odbyło się spotkanie dla dziewcząt pod hasłem: „Jej piękno”. W piątek 10 dziewcząt rozpoczęło kolacją i momentem integracyjnym swój czas rekolekcji. Wieczorem konferencja na temat miłości, a szczególnie jak cudownie być kobietą, stworzoną przez Boga. W czasie adoracji była okazja do spowiedzi i na zakończenie modlitwa o doświadczenie miłości Bożej.

Sobota była bogata w treści,  rozpoczęłyśmy jutrznią, śniadaniem i kolejny ważny moment to blok warsztatowo – konferencyjny na temat relacji damsko – męskich. Po południu dziewczęta weszły w klimat pisania ikon, miały możliwość wymalowania twarzy Maryi. Jak na pierwszy raz było naprawdę doskonale. Wieczorem w czasie Eucharystii każda złożyła swoje dzieło na Ołtarzu i na zakończenie ksiądz poświęcił. Dziewczęta rozważały rolę Maryi, jako  Kobiety, która jest Świątynią Ducha Świętego.

Następnym punktem programu była kolacja przy dobrej pizzy.  Na zakończenie tego dnia uwielbialiśmy naszego Stwórcę i Pana, w czasie adoracji słuchaliśmy Jego głosu. W niedzielę spotkałyśmy się w kaplicy na jutrzni, następnie śniadanie i udałyśmy się na Mszę Świętą do kościoła św. Jana Bosko.

Jedna z dziewcząt powiedziała: „To były najwspanialsze rekolekcje, jakie do tej pory przeżyłam”.  Bądź uwielbiony Panie Jezu w  pięknych dniach, jakie przeżyłyśmy razem z  dziewczętami.

s. Danuta