6 października 2021 r. Siostra María del Rosario García została wybrana Wikarią Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Wikaria jest pierwszą Radną w Radzie Generalnej, a także pierwszą współpracownicą Matki Generalnej w zobowiązaniu animacji życia i dynamicznej wierności Zgromadzenia CMW (K126).

Oficjalną proklamację powitano gorącymi oklaskami.