Urodziła się 23 października 1968 roku w Polsce. Jej rodzina, składająca się z 4 dzieci, ma solidne korzenie chrześcijańskie. Wiara była częścią ich codziennego życia, tak jak żyło się w całym kraju.

Jako młoda dziewczyna należała do Oazy, Ruchu „Światło-Życie” zrodzonego po Soborze Watykańskim II, który ma silną formację liturgiczną i biblijną. To tutaj s. Lidia doświadczyła obecności Boga i stąd rozpoczęło się jej przygotowanie do radykalnego oddania Mu swojego życia.

W tym czasie poznała Córki Maryi Wspomożycielki, poprzez koleżanki z grupy, a po ukończeniu liceum ogólnokształcącego wstąpiła do Zgromadzenia CMW w 1987 roku.

Po formacji początkowej pracowała przez rok w państwowej szkole ucząc religii, a następnie w latach 1992 – 1997 studiowała pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1997 roku, po ślubach wieczystych, do 2002 roku pracowała jako katechetka w szkole państwowej, w duszpasterstwie młodzieży w parafii salezjańskiej i rok w pracy społecznej w Caritas diecezjalnym z młodymi matkami.

W latach 2002-2004 ukończyła Studium Duchowości Salezjańskiej na Papieskim Wydziale Nauk o Wychowawaniu „Auxilium” w Rzymie.

Od 2004 roku przez 10 lat była mistrzynią nowicjatu i animatorką wspólnoty, gdzie znajduje się również przedszkole i świąteczne oratorium.

W 2014 roku otrzymała nominację na Inspektorkę Inspektorii Matki Bożej Jasnogórskiej (PLJ) Łomianki – Warszawa (Polska). Jej styl animacji charakteryzuje się silnym rysem formacyjnym, w którym zawsze starała się dać dużo miejsca na słuchanie sióstr i wspólnot wychowawczych oraz rozeznanie darów i charakterystycznych cech sióstr, aby obudzić w nich najlepsze siły i perspektywy dla misji wychowawczej.

Wśród priorytetów jej posługi znajduje się także umocnienie i odnowienie przymierza z Bogiem sióstr poprzez Słowo w życiu osobistym i wspólnotowym inspektorii oraz towarzyszenie osobiste i wspólnotowe na wszystkich poziomach we wspólnotach wychowawczych, a zwłaszcza dla młodych. Zawsze miała w sercu pracę duszpasterską i wychowawczą z rodzinami, która bardzo się rozwinęła dzięki zaangażowaniu tak wielu sióstr.

W 2020 roku przez rok była animatorką wspólnoty. 22 sierpnia 2021 została mianowana Inspektorką Inspektorii Maryi Wspomożycielki (PLA) Wrocław-Polska.

Podczas XXIV Kapituły Generalnej Siostry wybrały ją na Radną Wizytatorkę. W tej nowej misji, którą powierzył jej Pan i Wspomożycielka, jest gotowa służyć z pokorą i dyspozycyjnością w synodalności ze wszystkimi siostrami Zgromadzenia CMW.