Matka Chiara Cazzuola, Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki mianowała

siostrę ANNĘ SZCZĘSNĄ

Inspektorką Inspektorii „Maryi Wspomożycielki” (Wrocław – PLA).
Drogiej siostrze Annie życzymy otwartości na światło Ducha Świętego
i nieustannego doświadczania bliskości i prowadzenia Maryi Wspomożycielki!

Zapewniamy o naszej modlitwie!