Siostra Maria Luisa Nicastro urodziła się w Rzymie 8 grudnia 1968 r. Uczęszczała na katechezę i do  oratorium Córek Maryi Wspomożycielki w domu „Święta Maria Mazzarello” w Rzymie.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego i pierwszym roku studiów rozpoczęła swoją drogę formacyjną we wspólnocie w Aquila w 1988 roku. Pierwsze śluby zakonne złożyła w Castel Gandolfo (RM) 5 sierpnia 1992 roku.

Ukończyła Studia Humanistyczne na Wolnym Uniwersytecie „Maria Ss. Assunta” w 1995 roku. Przez kilka lat uczyła literatury i łaciny w szkołach średnich I i II stopnia „Sacra Famiglia” i „Istituto San Giovanni Bosco”, gdzie była także animatorką grup oratoryjnych i młodzieżowych.

W 1994 roku uczestniczyła w kursie „Comunicazione Formato Futuro” organizowanym przez sektor komunikacji społecznej domu generalnego. W kolejnych latach współpracowała z redakcją pisma „Da Mihi Animas”.

W 2000 roku uczestniczyła w kursie zarządzania szkołami salezjańskimi we Włoszech. Od 2004 do 2018 roku była dyrektorem, najpierw w rzymskiej szkole średniej I stopnia „Istituto San Giovanni Bosco”, a następnie w Rzymie „Gesù Nazareno”.

Do 2016 r. była odpowiedzialna za szkoły na poziomie inspektorii, była członkiem Krajowej Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Ciofs Scuola FMA oraz przez trzy lata Krajową Radną Fidae (Włoska Federacja Instytutów Edukacyjnych).

Od 2015 roku współpracowała w zespole animacyjnym grup międzyinspektorialnych Gr Discernimento dla młodzieży w wieku 18 lat i starszych.

Od 2018 roku jest sekretarką inspektorialną, koordynatorką inspektorialną Komunikacji oraz przewodniczącą Rady Nadzorczej Szkół Inspektorii IRO.

18 października 2021 r. Matka Generalna Zgromadzenia CMW s. Chiara Cazzuola mianowała ją, za zgodą Rady Generalnej, Sekretarką Generalną Zgromadzenia CMW.

Przyjmując tę odpowiedzialność, oprócz wyrażania wdzięczności za pokładane w niej zaufanie, prosi o pomoc Maryję Wspomożycielkę, aby móc ją wypełniać z miłością. Zawierza się specjalnemu wstawiennictwie Matki Clelii Genghini, pierwszej sekretarki generalnej Zgromadzenia, która powtarzała: „Żyj chwilą, żyj nią w miłości”.