(ANS) W dniu dzisiejszym, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wśród milionów ofiar Holokaustu znajdują się także tysiące katolickich kapłanów i liczni salezjanie.

Wśród nich znajdują się:

Błogosławiony Józef Kowalski, który został aresztowany wraz z innymi 11 współbraćmi 23 maja 1941 r. Otrzymał w Auschwitz numer obozowy 17 350. W 1942 r., po odmowie podeptania różańca, został skazany na ciężkie roboty, a potem – torturowany i zamordowany.

Słudzy Boży Zgromadzenia salezjańskiego: ks. Jan Świerc i 7 towarzyszy – należący do Inspektorii Krakowskiej, zamordowani w Auschwitz.
Tych ośmiu zamordowanych w Auschwitz to: ks. Jan Świerc, ks. Ignacy Antonowicz, ks. Ignacy Dobiasz, ks. Karol Golda, ks. Franciszek Harazim, ks. Ludwik Mroczek, ks. Włodzimierz Szembek i ks. Kazimierz Wojciechowski.

Ks. Franciszek Miśka, należący do Inspektorii Pilskiej pw. św. Wojciecha, katecheta w szkole  zawodowej, dyrektor, kapelan wojskowy. Po przewiezieniu do obozu koncentracyjnego w Dachau, po tym, jak znęcano się nad nim i torturowano, zmarł 30 maja 1942 roku.

Błogosławieni Franciszek Kęsy, świecki, i 4 towarzyszy, męczennicy. Byli animatorami oratorium w Poznaniu, pasjonowali się muzyką, teatrem, sportem, angażowali się w katechezę i łączyło ich intensywne życie duchowe. We wrześniu 1940 r. zostali aresztowani, będąc oskarżeni o przynależność do nielegalnej organizacji. Skazani bez regularnego procesu i bez możliwości obrony, dali heroiczny przykład wiary i życia chrześcijańskiego. Przebaczyli swoim oprawcom, zgodnie z najbardziej autentycznym duchem Ewangelii.

Wśród salezjanów znajduje się również Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, którym to terminem są określane osoby nie będące Żydami, które zachowały się w heroiczny sposób, ratując nawet jednego Żyda. Mowa tu o Czcigodnym słudze Bożym Józefie Auguście Arribacie, który w czasie II wojny światowej nie wahał się udzielić schronienia żydowskim rodzinom i ich dzieciom.