Sytuacja pandemiczna sprawiła iż w tym roku nie odbył się uroczysty odpust z okazji Marii Dominiki Mazzarello w Krzeczynie, który zgromadziłby tłumy salezjanek i członków różnych grup Rodziny Salezjańskiej. Jednak siostry nie zapomniały o tym wyjątkowym miejscu.

Przedstawicielki wspólnoty domu inspektorialnego oraz Lubina uczestniczyły we mszy św. w sam dzień Uroczystości czyli 13 maja. Msze św. w intencji obu Inspektorii, w podziękowaniu za otrzymane łaski oraz z prośbą o przemianę serc, wspólnot i dzieł apostolskich odprawił specjalnie dla sióstr ks. Andrzej Godyń. Podczas kazania wspomniał o młodym wieku Świętej, o konieczności wykorzystania danego przez Boga czasu i troski o własną świętość.