W dniach od 22 do 27 marca 2019 roku w Rzymie w Domu Generalnym Córek Maryi Wspomożycielki, odbyło się spotkanie dla Inspektorek i Koordynatorek/ów Komunikacji Społecznej Europy.

W spotkaniu tym, w grupie ponad 40 osób udział wzięły Siostry Salezjanki z obu Inspektorii. Z Inspektorii Warszawskiej (PLJ): s. Lidia Strzelczyk, Inspektorka i s. Krystyna Stolarczyk. Z Wrocławskiej (PLA): s. Anna Świątek, Inspektorka i s. Maria Hrynczyszyn odpowiedzialna za sektor komunikacji w Inspektorii. Grupie stale towarzyszyły: s. Maria Helena Moreira z Rady Generalnej i s. Gabriella Imeperatore.

Przez kilka dni zastanawiano się nad wieloma sprawami związanymi ze słowem: „komunikacja”. Mówiono m.in. o zagrożeniach związanych z mediami, o obecności Córek Maryi Wspomożycielki w mediach społecznościowych dzisiaj, o profilu koordynatorki.

W czasie trwania tego bogatego w treści Spotkania formacyjnego były również momenty na osobistą modlitwę, medytację, udział w Eucharystii razem ze wspólnotą międzynarodową Domu Generalnego.

W czasie wolnym była również możliwość pojechania do Watykanu i modlitwy przy grobie naszego rodaka św. Jana Pawła II, papieża.

We wtorek 26 marca odwiedziła nas Matka Generalna Yvonne Reungoat. W czasie wieczornego „słówka” powiedziała m.in., że: ks. Bosko i Maria Mazzarello byli ludźmi komunikacji, wspaniałego komunikowania się z innymi, szczególnie z młodymi(…). Maria Dominika Mazzarello zawsze komunikowała się z Siostrami, które były daleko; komunikował się poprzez listy, których napisał bardzo wiele (…). Nasze życie, to ciągłe komunikowanie się (…). Co komunikujemy? Co chcemy komunikować? Komu komunikujemy my jako osoby konsekrowane i jako Salezjanki? – mówiła Matka (..). Musimy słuchać młodych i nie bać się nowych wyzwań, które stają przed nami dzisiaj…

„Sieć jest okazją do promowania spotkania z innymi, ale może również zwiększyć nasza samoizolację, jak sieć pajęcza zdolna do usidlenia. To młodzież jest najbardziej narażona na złudzenie, że sieć społecznościowa może ich całkowicie zaspokoić na poziomie relacji, aż po niebezpieczne zjawiska młodych „pustelników społecznościowych”, którym grozi całkowite odcięcie się od społeczeństwa. Ta dramatyczna dynamika ukazuje poważny rozłam w strukturze relacyjnej społeczeństwa, rozdarcie, którego nie możemy lekceważyć” – pisze Ojciec św. Franciszek (53.Dzień Środków Masowego Przekazu 2019).

„Dlatego bardzo ważne jest formowanie Koordynatorek d/s komunikacji społecznej” –  powiedziała na zakończenie „słówka” Matka Yvonne Reungoat. Właśnie Spotkanie Inspektorek i Koordynatorek Europy w Rzymie, to miało na celu.

W drodze powrotnej do Polski podziwiałyśmy piękno Alp…

s.Maria

 

s. Maria