W dnia od 25 do 30 września 2022 w Domu generalnym w Rzymie odbywa się Międzynarodowe Sympozjum na temat: „Wkład Córek Maryi Wspomożycielki w wychowanie (1872 – 2022). Drogi, wyzwania, perspektywy”.

Sympozjum poprzedzone zostało wielomiesięcznym przygotowywaniem materiałów, zaangażowaniem kilkudziesięciu inspektorii w prace nad wydobyciem z historii początków ważnych postaci CMW- twórczych interpretatorek Systemu prewencyjnego, przeprowadzeniem w Inspektoriach badania na temat realizacji SP przez wychowawczynie i wychowawców salezjańskich pracujących w różnych dziełach (szkoły publiczne, szkoły FMA, Oratoria, uczelnie, grupy młodzieżowe i inne).

W spotkaniu czynnie uczestniczą osoby zajmujące się historią zawodowo i historią Zgromadzenia, charyzmatem salezjańskim i współczesną myślą pedagogiczną. Jest wielu honorowych gości na czele z Matką Chiara Cazuola i Matka Yvonne Reungoat.

Sala wypełniona w większości obecnością FMA z różnych kontynentów. Około 260 osób. Niektóre z nich przybyły specjalnie na tę okazję. Z Polski przyjechała s. Paulina Sasiak i s. Natalia Roman. Licznie zaznaczają swoją obecność FMA z Domu Generalnego i z naszych wspólnot w Rzymie. Są też neomisjonarki i misjonarki, które przybyły na trzymiesięczny kurs odnowy (wśród nich s. Beata Bienias z Argentyny). Dla zachowania rygoru sanitarnego wszyscy noszą maseczki. Ze względu na bezpieczeństwo wiele osób uczestniczy online. W rozpoczęciu Sympozjum uczestniczyło online ponad 1300 osób. Liczba ta wzrasta.

Na stronie https://www.convegnofma150.org można uzyskać dostęp do szczegółowego programu, do wszystkich wystąpień oraz materiałów (area materiali) specjalnie przygotowanych w kilku językach. Jest też materiał o s. Annie Juzek w zakładce profili.

Najcenniejsze będą refleksje końcowe, które jak podkreśliła s. Grazia Loparco w swoim wprowadzeniu, wzmocnią naszą kreatywność na polu wychowania i pomogą odpowiadać z większa pasją na oczekiwania ludzi młodych.

Przygotowała: s. Bernadeta Lewek FMA

fot.: https://www.facebook.com/salesian.sisters.of.don.bosco