19 marca 2021 r., w uroczystość św. Józefa zgodnie z wolą papieża Franciszka rozpoczął się specjalny Rok poświęcony Rodzinie Amoris laetitia. Zakończy się on obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które zaplanowano w Rzymie, 26 czerwca 2022 roku.

Dokładnie w tym roku, 19 marca Kościół katolicki obchodził piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia o pięknie miłości w rodzinie. Dlatego zainagurowany Rok Rodziny ma tak podniosły charakter.

Kiedy papież Franciszek zapowiadał ten dzień 27 grudnia 2020 r. powiedział:

„Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. W ten sposób rodzina otwiera się na radość, którą Bóg daje tym wszystkim, którzy potrafią dawać z radością. Równocześnie odnajduje duchową energię, by otworzyć się na świat zewnętrzny, na innych, na służbę braciom, na współpracę w budowaniu coraz to nowego i lepszego świata; zdolna zatem stać się nośnikiem pozytywnych bodźców. Rodzina ewangelizuje przykładem życia.”