Św. Maria Mazzarello – oddana apostolstwu od samej młodości, później wierna ks. Bosko naśladowczyni. Razem z nim założyła Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, które zajmuje się wychowanie młodzieży. Przykładana zakonnica, i choć nie skończyła żadnej szkoły, kierowała Zgromadzeniem z wielką mądrością.

Maria Dominika była kobietą niezwykłą, inteligentną, obdarzoną zdrowym rozsądkiem i kreatywnością. Odznaczała się głęboką pobożnością, żyła stale w obecności Boga, zawsze gotowa nieść pomoc potrzebującym.

Miłość, którą promieniowała Maria Dominika Mazzarello  pociągała wiele młodych dziewcząt i zachęcała do pójścia w jej ślady. Pierwsze wspólnoty prowadziły życie pełne zaufania Opatrzności. Towarzyszyło im rodzinne ciepło, które wokół siebie tworzyła pokorna „wikaria” – tak siebie nazywała Maria Dominika.Taki duch pozostał do dzisiaj. W czasach, gdy M. D. Mazzarello była przełożoną generalną Zgromadzenie bardzo szybko się rozwijało. Dzisiaj siostry pracują na pięciu kontynentach świata w 94 krajach.

Ze względu na swoja dary osobiste i cechy chrześcijańskie Maria Dominika jest przykładem nie tylko dla sióstr Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, lecz także innych członków Rodziny Salezjańskiej oraz dla sympatyków, naśladujących wielki ideał apostoła młodzieży.

Wspomnienie liturgiczne św. Marii Dominiki Mazzarello przypada 13 maja, a Jej doczesne szczątki spoczywają w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie