XXIV Kapituła Generalna jest Wieczernikiem żywotności charyzmatycznej, wyrazem „czasu Bożego”, czasu słuchania i odważnych wyborów, by „czynić to, co On wam powie” w sercu współczesnego świata.

Celebrację Eucharystyczną, której przewodniczył emerytowany Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva, animowała Konferencja Międzyinspektorialna Afryki i Madagaskaru (CIAM). Pieśni i tańce afrykańskie wyrażały radość świętowania i spotkania, jak w Kanie Galilejskiej.

W homilii Ks. Pascual zachęcał zgromadzonych do przeżywania tego czasu łaski w posłuszeństwie Duchowi Świętemu: „On jest świadkiem Jezusa i to On czyni nas świadkami Chrystusa. Niech On będzie głównym protagonistą tego wydarzenia łaski, aby Kapituła była prawdziwą charyzmatyczną Pięćdziesiątnicą”.

Oficjalne otwarcie inauguracji kontynuował uroczysty moment wniesienia flag. Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki jest aktualnie obecne na pięciu kontynentach, w 97 krajach. Flagi wyrażały poczucie uniwersalności, różnorodności i bogactwa każdego kraju. Są obecne kolory kultur, twarze ludzi, z którymi dzieli się misja wychowawcza i charyzmatyczna. Reprezentowane są wszystkie wspólnoty wychowawcze, które oczekują od refleksji kapitulnej światła, aby obudzić pierwotną świeżość i owocność powołaniową Zgromadzenia CMW.

Matka Generalna Córek Maryi Wspomożycielki, Siostra Yvonne Reungoat przywitała wszystkich. W swoim wystąpieniu przypomniała drogę i procesy, jakie odbyły się w ramach przygotowań do KG XXIV, podkreśliła ufność w czasy Boże i tkankę, która buduje się w sercu współczesności, aby być, w różnych kontekstach i środowiskach, wspólnotami rodzącymi życie i nadzieję.

 „Dzisiaj jesteśmy tutaj, wszyscy razem reprezentując nasze różne i złożone rzeczywistości pięciu kontynentów. Głęboka komunia między nami stanowi siłę i jest ewidentnym znakiem proroczym.

Rodzicielstwo jest misją Maryi, która pragnęła, zrodziła i prowadziła Zgromadzenie przez całą jego historię i która po 150 latach od jego założenia nadal go rodzi, aby był w Kościele i w świecie tym, czym powinien być dla i z młodymi. Maryja jest aktywnie obecna i nadal kroczy z nami wszystkimi, tak jak w zaskakujący sposób była obecna w życiu naszych Założycieli.

Mamy nadzieję przeżyć prawdziwe doświadczenie owocnego spotkania z nowymi zarodkami życia, aby stąd zacząć od nowa, z pasją i entuzjazmem, aby rodzić nowe życie w naszych wspólnotach i w misji wychowawczej”.

Kardynał João BRAZ de AVIZ, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, dzielilł się z zebranymi głębokim podziwem, jaki wzbudziła praca wykonywana przez Zgromadzenie w ramach przygotowań do Kapituły Generalnej, doceniając bogactwo charyzmatyczne Zgromadzenia i zobowiązanie się do bycia w Kościele konkretnym znakiem synodalności w służbie najuboższych. Następnie wskazał kroki, jakie należy podjąć na drodze synodalnej: życie siostrzane we wspólnocie, słuchanie i dialog, braterstwo, otwarcie na inne charyzmaty, posługa władzy, posłuszeństwo Jezusowi, życie kościelne.

Emerytowany Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva odczytał przesłanie ks. Ángela Fernándeza Artime, Przełożonego Generalnego Salezjanów Ks. Bosko, który przypomniał o zaufaniu Bogu i otwartości na Ducha Świętego, zachęcił nas do przeżywania doświadczenia kapitulnego w słuchaniu Słowa i w rozeznaniu, aby odpowiedzieć jako kobiety konsekrowane, córki Ks. Bosko i Matki Mazzarello, aby ożywić charyzmat salezjański odważnymi wyborami dla dobra młodych, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, realizując w synodalności da mihi animas coetera tolle i z twórczą wiernością Tobie je zawierzam.

  1. Chiara Cazzuola, Regulatorka KG XXIV, zaprosiła Radne Generalne do przedstawienia orędzi, odczytała listy niektórych grup Rodziny Salezjańskiej (Byli Wychowankowie, Salezjanie Współpracownicy, ADMA, VDB, CDB, Vides) i Młodych z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego Europa i Bliski Wschód.

Matka oficjalnie ogłosiła otwarcie 24. Kapituły Generalnej CMW. Powiedziała m.in:

Maryja jest obecna i towarzyszy, jak to uczyniła w zaskakujący sposób, w życiu Założycieli i w historii Zgromadzenia CMW. Prowadzone przez Nią, Kapitularne wkraczają w doświadczenie kapituły jako czasu łaski, który ożywia we wszystkich i we wspólnotach wychowawczych nowy impuls misyjny, aby kroczyć drogą świętości i twórczej wierności charyzmatowi salezjańskiemu.