W dniach 13-20 lutego 2021 r. odbyła się pierwsza seria rekolekcji rocznych dla sióstr salezjanek. Uczestniczyło w nich 29 sióstr z 15 wspólnot Inspektorii. Siostry podczas swoich ćwiczeń duchowych spotkały się w Częstochowie korzystając z gościnności salezjanów na Stradomiu i zapewniając sobie wszelkie możliwe bezpieczeństwo w czasie pandemii.

Rekolekcjom towarzyszył salezjanin, Ks. Kazimierz Chudzicki. W prostym i jasnym stylu przedstawił, podczas konferencji, postawy kobiet, które pojawiają się w Ewangeliach. Na ich podstawie pokazywał salezjański styl życia codziennością, relacji z Bogiem i życia apostolskiego. Była więc mowa o Syrofenicjance, ubogiej wdowie, Samarytance przy studni, kobiecie cierpiącej na krwotok, Marcie i Maria oraz oczywiście Maryi w Kanie Galilejskiej.

Te 8 dni były więc okazją by skonfrontować się ze Słowem Bożym, a gościnność i zapobiegliwość gospodarzy sprawiały iż, panował klimat milczenia, modlitwy i oderwania się od codziennej działalności. Pomimo tego, iż do Jasnej Góry było daleko, wszystkie siostry, starały się dotrzeć do tronu Królowej Polski, by prosić w swoich intencjach oraz o zatrzymanie pandemii.