Pod tym hasłem 16 czerwca 2017 roku przeżywany był Inspektorialny Dzień Wdzięczności wobec s. Inspektorki Anny Świątek, który zgromadził w Pleszewie liczną grupę Sióstr, wychowanków, dzieci i młodzież, Współpracowników oraz wszystkich sympatyków dzieła salezjańskiego.

Centralnym momentem świętowania była uroczysta Msza św. w kościele Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie, którą odprawił w intencji s. Anny – Inspektorki ks. Proboszcz Krzysztof Grobelny.

W pleszewskim Domu Pomocy Społecznej, obyła się część artystyczna zatytułowana: „Przemienieni spotkaniem”, przygotowana przez młodych ludzi z naszych wspólnot wychowawczych z Pleszewa i Dobieszczyzny pod kierunkiem wychowawców.

Życie ludzkie składa się ze spotkań…Od momentu spotkania wszystko w życiu człowieka zaczyna się jakby od nowa. Spotkania mogą być smutne, pełne niepokoju i bólu, ale są również spotkania, które dodają pozytywnych energii do życia: spotkania radosne; spotkania, które przemieniają życie. Tymi słowami przywitały wszystkich zebranych na sali teatralnej: s. Grażyna Podpora i pani Blanka.

I właśnie Dzień Wdzięczności był takim radosnym spotkaniem tych wszystkich, którzy żyjąc na co dzień duchem salezjańskim wyrazili wdzięczność (poprzez śpiew, taniec, scenki artystyczne) s. Inspektorce Annie Świątek za jej życie, dar powołania salezjańskiego i za budowanie w naszej Inspektorii przestrzeni przyjaznej spotkaniom z Bogiem i ludźmi.

Dzień Wdzięczności, to święto całej Inspektorii: zarówno Sióstr, jak i tych, którzy są związani z naszymi placówkami salezjańskimi. Kochana Siostro Anno! Drodzy goście! – powiedziała Ola jedna z wychowanek do wszystkich obecnych po jednym z przedstawień: Dziękujemy Wam, że wierzycie w nas ludzi młodych – często zbuntowanych, pogubionych. Dziękujemy, że trwacie przy nas; że każdy z nas jest dla was ważny. Dziękujemy, że towarzyszycie nam, że wskazujecie właściwe szlaki w życiu i uczycie, w jaki sposób dokonywać mądrych wyborów. Pragniemy, by nasze drogi życia były wypełnione pięknymi, przejrzystymi i wartościowymi spotkaniami…

Świętując Dzień Wdzięczności pragniemy podziękować Panu Bogu i tobie kochana s. Anno za wszystkie piękne, przemieniające spotkania z Jezusem i między nami, jakich doświadczyliśmy w mijającym roku duszpastersko-formacyjnym – w imieniu wszystkich obecnych na tej rodzinnej uroczystości słowa te wyraziła na zakończenie s. Grażyna Sikora.

Dalszy ciąg świętowania odbył się przy pizzy, lodach i muzyce w „Ogrodach Matusi Małgorzaty” u Sióstr Salezjanek przy ul. Podgórnej 14.

s. Maria Hrynczyszyn