W dniu 22 sierpnia 2021 r., w Pieszycach nastąpił uroczysty przekaz władzy. Po 6 latach s. Anna Świątek, rolę Inspektorki przekazała w ręce s. Lidii Strzelczyk.

Podczas tego ważnego wydarzenia obecne były dyrektorki domów,  siostry z najbliższych wspólnot, wszyscy czterej Inspektorzy salezjanów w Polsce, zaprzyjaźnieni kapłani, Przełożona Generalna Sióstr Michalitek ze współsiostrą, Siostry z Inspektorii Warszawskiej razem z Inspektorką, świeccy członkowie Rodziny Salezjańskiej i przedstawiciele młodzieży.

Mszy św., która rozpoczynała świętowanie przewodniczył ks. Jaroslaw Pizoń, a w swojej homilii nawiązał do artykułu z Konstytucji sióstr salezjanek mówiącego iż przełożona „jest węzłem jedności” (K144). Przypomniał, że artykuł ten wzywa do służby. Powiedział: „Jesteśmy tu ze względu na służbę a to jest służba na wzór Chrystusa… przez służbę Bóg pozwala nam wzrastać, uświęcać się i pokazuje „jak Pan jest dobry”, co usłyszeliśmy także w słowach psalmu responsoryjnego.

Podczas darów ofiarnych s. Anna przyniosła do ołtarza owoce jako symbol wdzięczności za  6 lat animacji prowincji, a s. Lidia dzban różnorodnych nasion, które symbolizowały gotowość na nowe, zawierzenie i nadzieję.

Druga część uroczystości to rodzinne spotkanie podczas którego pojawiło się wiele słów wspomnień, sprawozdanie z czasu minionego 6-lecia i podziękowanie s. Annie. Po odczytaniu aktu nominacji i symbolicznym wręczeniu świecy – światła, które przekazali Zgromadzeniu ks. Jan Bosko i Matka Maria Dominika Mazzarello głos zabrała s. Lidia. Przypomniała słowa Jozuego „Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu” z pierwszego czytania, które prowadziły ją i będą prowadziły w dalszej posłudze w Zgromadzeniu. Zostawiła też do refleksji słowa Abrahama „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, do kraju, który ci ukażę” jako program dla wspólnot na najbliższy rok.

Po gratulacjach i życzeniach gości świętowanie zakończono wspólnym obiadem.

s. Lidia Strzelczyk pochodzi z Inspektorii Warszawskiej Sióstr Salezjanek i w latach 2014 -2020 pełniła tam rolę Inspektorki. Po rocznej przerwie Matka Generalna wezwała ją do animacji siostrzanej Inspektorii.

Dla sióstr salezjanek z Polski jest to wyjątkowy rok ponieważ od 25 września rozpoczynają rok obchodu jubileuszu 100 lecia na ziemiach polskich.