Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie Laureatem X Wojewódzkiego Przeglądu Misteriów Bożonarodzeniowych 2020 A.D.

Organizatorem przeglądu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego  w Kamieniu Pomorskim, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Burmistrz Kamienia Pomorskiego.

Przegląd miał  na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację środowisk szkolnych, prezentację elementów tradycyjnej kultury: obrzędów, obyczajów, pieśni, języka polskiego; utrwalanie tożsamości kulturalnej, podtrzymywanie tradycji narodowych i religijnych oraz wspieranie edukacji kulturalnej dzieci.

Przegląd odbył  się w dniach 09 i 10 stycznia 2020 roku, pod patronatem: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie Pani Magdaleny Zarębskiej- Kuleszy, Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego Ks. Abp Andrzeja Dzięgi, Burmistrza Kamienia Pomorskiego, Wolina, Dziwnowa, Golczewa, Wójta  Świerzna. Patronatem medialnym była Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie.

W Jasełkach brała udział duża liczba uczniów – 72 osoby. Praktycznie od września trwały przygotowania. Za nasz radosny trud otrzymaliśmy Dyplom, Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz sprzęt  nagłaśniający.

Bogu dziękujemy, a także ludziom za życzliwość, wyrozumiałość i pomoc.

s. Bożena Salij