3 lutego 2021 r. odbyło się w internetowe Przedkapitulne Spotkanie Konferencji Międzyinspektorialnej Europy Środkowo-Wschodniej – CIME. Z dwudziestu Inspektorii, dwóch Wizytatorii i Domu Generalnego, znajdujących się w 28 krajach, spotkało się 60 Córek Maryi Wspomożycielki: Inspektorki, delegatki na Kapitułę Generalną XXIV (KGXXIV) i zaproszeni goście, w tym sześć kobiet świeckich.

Spotkaniu przewodniczyła Siostra Petra Egeling, Inspektorka Austrii / Niemiec (AUG) i Przewodnicząca Konferencji CIME. Po wysłuchaniu Ewangelii o Cudzie w Kanie Galilejskiej do uczestników słowo skierowała Matka Generalna, Yvonne Reungoat, mówiąc między innymi: „To zgromadzenie jest znakiem życia, które rośnie, jest znakiem nadziei i komunii”. Nawet jeśli jest online to „jest to spotkanie, które zastanawia się nad nowymi sposobami poszukiwań, ponieważ pandemia proponuje nowe wyzwania na poziomie społecznym, politycznym i edukacyjnym” .

Uczestniczki rozmawiały i opracowały w grupach odpowiedzi na kluczowe pytania a złotą nicią scalającą wypowiedzi płynące z tych grup mogą być trzy słowa-klucze: zmiana/formacja/komunikacja. Propozycje z nich wynikające dla wspólnej drogi na konferencji CIME koncentrują się na: ważności tworzenia sieci; realizacji wspólnych projektów; wzmacnianiu European networking szczególnie w łączności z członkami Rodziny Salezjańskiej; dzieleniu się korzystając z możliwości online formacją i duchowością oraz organizowaniu kursów języka włoskiego i angielskiego.

W podsumowaniu spotkania Matka Generalna zachęciła uczestniczki do «podjęcia jakiegoś konkretnego kroku w konkretnej sytuacji. Nie wystarczy planować, trzeba podjąć działanie. Wspieram was. Dobre i światłe propozycje są znakami nadziei». Dla uczestniczek były to słowa niosące nadzieję: ukazały jutrzenkę nowego jutra.

Z naszej Inspektorii PLA w spotkaniu uczestniczyła s. Anna Świątek – Inspektorka i s. Wiesława Kubiaczyk – delegatka na Kapitułę.