15 lutego 2021 Siostry Salezjanki rozpoczęły realizację projektu pt. „ŚLADY NADZIEI” współfinansowanego przez Gminę Środa Śląska w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Roczny projekt obejmuje cykliczne spotkania w formie kółek zainteresowań oraz wyjazdów krajoznawczych. Są to m.in. zajęcia gitarowe, muzyczne (schola), artystyczne, teatralne i sportowe.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia w sferze fizycznej jak i psychicznej bez potrzeby stosowania agresji i używek oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób bezpieczny, aktywny i twórczy. Spotkania są okazją do nawiązywania nowych relacji, rozwijania talentów oraz kształtowania postaw społecznych. Dodatkowym wyzwaniem staje się dzisiaj sytuacja pandemii, gdzie dzieci i młodzi narażeni są na skutki nadmiernej izolacji oraz korzystania z Internetu. Zadaniem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom obecnej sytuacji, otwartość i proponowanie spotkań, które wniosą w życie dzieci i młodych odrobinę nadziei. Podejmowane zadania opierane są w duchu systemu prewencyjnego św. Jana Bosko oraz św. Marii Dominiki Mazzarello, którzy w swoim dziele wychowania troszczyli się o integralny rozwój każdej osoby, by wychowywać dzieci i młodzież na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.

Całkowity planowany koszt projektu wynosi 16 800 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska obejmuje 44, 64%, czyli 7 500 zł, a resztę pokrywa Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki przez wkład własny finansowy i pracę wolontariuszy. Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Środa Śląska za wsparcie finansowe projektu oraz wolontariuszom za pomoc w jego realizacji.